فرم پرداخت یکتا فرش به وسیله تمام کارت های عضو شتاب

به وسیله درگاه امن پرداخت اینترنتی مبلغ مورد نظر را پرداخت نمایید.

 شماره تراکنش را یادداشت نمایید.

در صورت نیاز و داشتن سوال با پشتیبانی سایت یا شماره های ۰۹۱۳۸۵۷۵۸۹۶ و ۰۹۱۳۸۵۰۴۰۷۲ تماس بگیرید.